Au-pair – oferta dla par

Au pair dla parAu- pair dosłownie znaczy „do pary” i jest powszechnie przyjętym terminem określającym pobyt młodych osób za granicą. Podczas pobytu u rodziny goszczącej au-pair zarabia na swoje utrzymanie i naukę pracując jako opiekunka do dzieci i wykonując proste prace domowe około 30-35 godzin tygodniowo za co otrzymują kieszonkowe w ustalonej z rodziną wysokości.

Program au pair dla par to wyjazdy w celu nauki i doskonalenia języka obcego, doskonała szansa na poznanie kultury, obyczajów i obcego języka, dlatego też w trakcie pobytu au-pair ma możliwość uczęszczania na kurs języka obcego, który z reguły sama opłaca. Koszt kursu to ok. 1 miesięcznego kieszonkowego. Podczas pobytu za granicą au-pair pozostaje pod opieką miejscowego biura au-pair. Wizy au-pair wydawane są przez konsulaty poszczególnych państw na podstawie dokumentów, które au-pair otrzymuje od rodziny zagranicznej. Wyjazdy odbywają się na podstawie zasad określonych przez konwencję Rady Europy pt. European Agreement on Au-Pair Placement.

Adresatki programu

Au-pair to przede wszystkim maturzystki, absolwentki szkół średnich, szkół pomaturalnych, kolegiów językowych, studentki, osoby dobrze znające język obcy i chcące podnieść swoje kwalifikacje językowe. W programie mogą uczestniczyć również chłopcy. Warunki, jakie powinna spełniać kandydatka.

Warunki udziału

– wiek min. 18 lat, ukończona szkoła średnia
– znająca język w stopniu średnim (co najmniej 2-3 lata nauki )
– lubiąca dzieci i posiadająca doświadczenie w kontaktach z nimi (opieka — nad dziećmi, praca w harcerstwie, na obozach dziecięcych lub młodzieżowych)
– niepaląca, umiejąca dostosować się do nowego środowiska i nawiązywać kontakty z nowymi ludźmi

Warunki pracy

– praca ok. 25-35 godzin tygodniowo
– opieka nad dziećmi oraz proste prace domowe
– 2-3 razy w tygodniu opieka wieczorem
– samodzielny pokój, pełne wyżywienie
– ubezpieczenie medyczne w niektórych krajach
– dojazdy do szkoły w niektórych krajach
– wiza au-pair
– kieszonkowe 200 – 300 euro na miesiąc; w Anglii 180-250 funtów
– urlop 1-2 tygodnie (przy wyjeździe na rok)

Okres wyjazdu

2 – 5 miesięcy (wyjazdy krótkie)
6 – 12 miesięcy (wyjazd długie)

UWAGA! wyjazdy wakacyjne od 2 do 4 miesięcy do dowolnego kraju z zadeklarowanym językiem; wyjazd powinien nastąpić w okresie połowa czerwca połowa października, kiedy to kandydatka powinna być gotowa do wyjazdu; kandydatka musi umieć pływać i jeździć na rowerze; kandydatka ubezpiecza się sama; wskazane prawo jazdy. Zgłoszenia przyjmujemy do końca marca. Liczba miejsc ograniczona. Podczas wyjazdów wakacyjnych operki często przebywają z rodzinami na wakacjach, udział w kursach zatem nie zawsze jest możliwy. Przyjmujemy również oferty na wyjazdy na okres 6-9 miesięcy.

Lista wymaganych dokumentów

  • karta zgłoszeniowa
  • list do rodziny opisujący twoją rodzinę, rodzeństwo, zainteresowania, obecne zajęcie, plany na przyszłość, doświadczenia w kontaktach z dziećmi, itp.
  • 1 zdjęcia paszportowe „uśmiechnięte”
  • album rodzinny to 2-3 zdjęcia kandydatki z dziećmi i rodziną: w trakcie zabaw, czytania książki, z rodzicami i rodzeństwem – z krótkim opisem
  • 1-2 listy referencyjne dotyczące opieki nad dziećmi, listy mogą pochodzić od rodziców dzieci, którymi kandydatka się opiekowała. Mile widziane są zaświadczenia o opiece nad grupą kolonijną, pracy w szkole lub przedszkolu i inne. Ważne jest by listy te były napisane lub przetłumaczone na język obcy (tłumaczenie przysię głe nie jest konieczne – można poprosić nauczyciela języka o przetłumaczenie, na tłumaczeniu powinny znajdować się dane osoby tłumaczącej), może być również opinia nauczyciela lub wychowawcy, pracodawcy
  • akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym (wymagane przez niektóre kraje, przy staraniu się o wizę au-pair)
  • zaświadczenie o niekaralności (wymagane przez niektóre kraje przy ubieganiu się o wizę)
  • zaświadczenie o stanie zdrowia – wydane w języku obowiązującym w danym kraju, stwierdzające dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • kserokopie dokumentów: ostatniego świadectwa lub dyplomu, paszportu (strona ze zdjęciem), prawa jazdy (jeśli się je posiada)

Procedura kwalifikacyjna

Jeśli osoba zdecyduje się na wyjazd wypełnia skróconą kartę zgłoszeniową, podpisuje umowę i pobiera z naszego biura komplet oryginalnych dokumentów do wypełnienia. W międzyczasie umawiamy kandydatkę na test językowy i rozmowę. Po złożeniu wypełnionych dokumentów, zostają one wysłane do naszego biura za granicą, które przedstawia podanie potencjalnym rodzinom. Jeżeli rodzina jest zainteresowana kandydatką dzwoni do niej do domu lub umawia się na rozmowę telefoniczną. Jeżeli wynik rozmowy jest pozytywny i rodzina chce zatrudnić dziewczynę przysyła swoją ofertę, z którą zostaje zapoznana kandydatka. Po obopólnej akceptacji rodzina przysyła oficjalne zaproszenie, z którym kandydatka zgłasza się do ambasady po wizę. Po ustaleniu daty wyjazdu zawiadamiamy biuro au-pair za granicą o dacie i miejscu przyjazdu dziewczyny. Rodzina odbiera au-pair z dworca.

Prosimy o staranne i kompletne wypełnienie dokumentów. Pamiętaj, rodzina Cię nie zna i na podstawie otrzymanych dokumentów ocenia Ciebie i podejmuje decyzje o zatrudnieniu. Wszystkie dokumenty wypełnia się w języku obcym, na oryginalnych drukach biura au-pair za granicą czarnym długopisem