Wypoczynek i praca na Cyprze

fishingW tym roku warto rozważyć wypoczynek i podjęcia pracy na Cyprze.

Obywatele Unii Europejskiej mogą podjąć pracę na Cyprze bez żadnych dodatkowych pozwoleń. Konieczne jest jedynie zezwolenie na pobyt powyżej 3 miesięcy. O zezwolenie takie należy się postarać przed upływem 3 pierwszych miesięcy pobytu.

Aby podjąć legalną pracę na Cyprze należy posiadać:

  • ważny paszport lub dowód osobisty;
  • 4 zdjęcia;
  • wypełniony standardowy formularz oraz dokument potwierdzający chęć  zatrudnienia, wydany przez przyszłego pracodawcę i podbity departamencie pracy (wydawany w urzędzie imigracyjnym);
  • opłata rejestracyjna dla cudzoziemców (ARC) 20 £;
  • opłata za pozwolenie na pobyt 20 £;

Pozwolenie na pobyt jest wydawane w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia i jest ważne przez 5 lat. Po tym okresie należy je odnowić.

Zarobki na Cyprze

Wysokość zarobków jest każdorazowo ustalana z pracodawcą. Minimalna płaca określona w przepisach wynosi 349£ w pierszym miesiącu pracy i rośnie stopniowo do 371£ po 6 miesiącach pracy.

Podatek dochodowy

Do 10 000£ rocznie – 0%
od 10 001£ do 15 000£ – 20%
od 15 001£ do 20 000£ – 25%
Powyżej 20 000£ – 30%

Opieka socjalna

Na Cyprze obowiązuje państwowy system pomocy społecznej. Składka ubezpieczenia społecznego dla pracujących wynosi 16,6%. Z tego 6,3% płaci pacownik, 6,3% pracowdawca a 4% państwo.

Zakwaterowanie

Pracujący na Cyprze mają szerokie możliwości zakwaterowania w apartamentach, mieszkaniach oraz willach. Koszt wynajmu średniego mieszkania oscyluje w granicach 200-350£ miesięcznie.

Opieka medyczna

Dla osób zarabiających poniżej 9 000£ rocznie opieka medyczna jest nieodpłatna. Aby móc korzstać z bezpłatnych świadczeń medycznych należy w najbliższym szpitalu wypełnić odpowiedni formularz. Po jego złożeniu wydana zostanie karta uprawniająca do korzystania ze świadczeń.

Kierowanie pojazdami

Do kierowania wszelkimi pojazdami napędzanymi silnikiem wymagane jest posiadanie prawa jazdy. Do jeżdżenia na Cyprze (samochodem) konieczne jest posiadanie ubezpieczenia OC wykupionego na Cyprze.

Sklepy

W porze zimowej od listopada do marca sklepy otwarte są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki do 19.00, w środy i soboty do 14.00, w niedziele sklepy są zamknięte. W sezonie letnim od kwietnia do października w pooniedziałki, wtorki i czwartki sklepy otwarte są do 20.30, w piątki do 21.30, w środy do 14.00, w soboty do 17.00 a w niedziele są zamkniete.

Środki transportu

Cypryjczycy używają głównie prywatnych samochodów. Transport publiczny jest również dostępny .