Z cukrzycą też można podróżować

glukometrGlukometry to urządzenia, które służą do samodzielnego pomiaru cukru we krwi osoby, która znajduje się poza warunkami specjalistycznymi. Są one narzędziami medycznymi, a każdy egzemplarz przed jego wypuszczeniem na rynek przechodzi kontrolę, aby spełniać międzynarodowe standardy. Błędne pomiary glukometrów i różne odczyty mogą być skutkiem nieprawidłowości w samej metodzie pomiaru. Aby otrzymać wynik zgodny z rzeczywistym, zarówno w warunkach domowych, jak i podczas podróży, warto zapoznać się z poniższymi zasadami.

Znajdź źródło bieżącej wody

Niezwykle ważne jest samo przygotowanie do pomiaru. Zanim go rozpoczniesz, zadbaj o to, aby mieć dostęp do bieżącej wody i dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Do wykonania badania nie trzeba dezynfekować opuszki palca.

Nie działaj w pośpiechu

Zanim rozpoczniesz badanie, znajdź odpowiednie miejsce, w którym będziesz miał/a trochę spokoju. Wykonanie pomiaru w pośpiechu może spowodować, że nakłucie nie będzie wystarczająco precyzyjne, a wyciek krwi zbyt mały do wykonania pomiaru. Współczesne glukometry wymagają niewielkiej ilości krwi dla uzyskania prawidłowego wyniku. Jednak nawet wtedy, gdy okaże się ona niewystarczająca dla wykonania próbki, wykonaj drugie nakłucie z innego miejsca.

Niedopuszczalne jest wykonywanie dwóch pomiarów z tego samego miejsca nakłucia, gdyż może to doprowadzić do zafałszowania wyniku. Już chwilę po tym, jak naruszona zostaje struktura naskórka, następuje proces jego regeneracji i krzepnięcia krwi. Jeśli wykonujesz dwa pomiary, nigdy nie pobieraj próbki z tego samego miejsca.

Odpowiednio zabezpiecz paski do glukometru na czas podróży

Paski wrażliwe są na działanie czynników środowiskowych, więc, aby nie doprowadzić do zafałszowania pomiarów, niezwykle ważne jest natychmiastowe zamykanie pojemnika z nimi tuż po wyjęciu świeżego paska. Oprócz samego sprawnego zamykania zbiornika z paskami należy pamiętać o tym, żeby utrzymywać go w stałej temperaturze (nie kładź go na oknie samochodowym). Narażenie go na jej skrajne zmiany może spowodować obniżenie zdolności pasków do odczytu prawidłowych danych.

Dzięki zastosowaniu tych kilku zasad pobieranie krwi nawet w polowych warunkach podróżnych nie będzie trudne. A my będziemy mogli być pewni, że nasz glukometr pokaże prawidłowy wynik.